o pracowni

Autorka pacynek, pani Hanna Kośmicka, zmarła w roku 2019.

Pozostawiła po sobie pełne szuflady lepiej lub gorzej opisanych wykrojów, dziesiątki pojedynczych wzorów i prototypów, całe szafy pacynek częściowo ukończonych oraz przede wszystkim grono wieloletnich pracownic, dla których współpraca z nią była ważnym źródłem utrzymania.

Zostawiła też po sobie wielu stałych odbiorców – wśród nich przedszkola, biblioteki, teatry i szkoły językowe, ale przede wszystkim indywidualnych odbiorców, często uzupełniających swoje latami tworzone kolekcje.

Aby nie zaprzepaścić tego wszystkiego spadkobiercy pani Hanny podjęli decyzję o kontynuowaniu działalności pracowni. Obecnie funkcjonuje ona jako firma w spadku, prowadzona przez syna pani Hanny, Pawła Kośmickiego, architekta.

Poza bieżącym funkcjonowaniem staramy się porządkować archiwum pracowni, skatalogować i opisać zachowane wzory i wykroje oraz zapisać “przepisy” na pacynki – ocalić ile się da z ogromnego “know-how” autorki. Pracujemy nad przygotowaniem monografii autorki.